7×4 Legal Services

Specialist in bestuursrecht

Rechtsgebieden

7×4 Legal Services is gespecialiseerd in het bestuursrecht. U kunt bij ons terecht voor uiteenlopende kwesties, onder meer op het gebied van:

  • Algemeen bestuursrecht
  • Bezwaar en beroep tegen administratieve boeten (o.a. verkeersboetes)
  • Bezwaar en beroep tegen fiscale beschikkingen (o.a. naheffingsaanslagen, parkeerbelastingen)
  • Bezwaar en beroep tegen uw WOZ-beschikking
  • Sociaal zekerheidsrecht (o.a. bezwaar en beroep tegen beslissingen van het UWV)
  • Bezwaar en beroep tegen het afwijzing van een Verklaring Omtrent Gedrag
  • Openbaarheid van bestuur (opvragen van overheidsinformatie)
  • Opvragen en corrigeren van door de overheid over u verwerkte gegevens
  • Verzoek tot handhaving
  • Klachtrecht (indien de overheid zich onbehoorlijk jegens u gedraagt)

Over ons

Iedereen heeft in het dagelijks leven te maken met contact de overheid. Indien u wordt geconfronteerd met een beslissing van een overheidsorgaan waarmee u het oneens bent, aan u een boetebeschikking is opgelegd, of u advies wenst bij het indienen van een aanvraag staat 7×4 Legal Services u graag met raad en daad bij vanaf het indienen van uw aanvraag tot aan het maken van bezwaar en het voeren van gerechtelijke procedures.

Contact

Heeft u vragen over onze dienstverlening of wilt u de haalbaarheid van uw zaak vrijblijvend door ons laten beoordelen? Neem contact met ons op per e-mail, en stuur zo mogelijk een scan van de op uw zaak betrekking hebbende stukken mee. Vermeld ook uw volledige contactgegevens. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!